Uygulama ve Araştırma Hastanesi EGE ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin A4 FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 KAGIT A4 FOTOKOPİ paket 30.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar