Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin AKARYAKIT VE KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (1.KISIM:BENZİN-MOTORİN)
1 BENZİN litre 7.750
2 MOTORİN (DİĞER) litre 70.450
2. KISIM (2.KISIM: KALORİFER YAKITI)
1 KALORİFER YAKITI kilogram 21.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar