YAKUTİYE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin BANK VE ÇÖP KUTUSU SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Özel Poz No: B1 BANK

adet 20
2 Özel Poz No: B2 BANK

adet 150
3 Özel Poz No: B3 BANK
adet 2
4 Özel Poz No: B4 BANK

adet 10
5 Özel Poz No: B5 BANK
adet 20
6 Özel Poz No: Ç1 ÇÖP KUTUSU

adet 100

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar