Uygulama ve Araştırma Hastanesi BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin MEDİKAL SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)