Kütahya Özel İdaresi DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin MUFLU DONATILI BAKS MENFEZ SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Ø 400 lik Büz metre 300
2 Ø 500 lik Büz metre 600
3 Ø 600 lik Büz metre 2.500
4 Ø 800 lik Büz (Donatılı) metre 1.000
5 Ø 1000 lik Büz (Donatılı) metre 150
6 Ø 1200 lik Büz (Donatılı) metre 200

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar