Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin POLİALÜMİNYUM KLORÜR HİDROKSİT SÜLFAT (PACS) SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Polialüminyum Klorür Hidroksit Sülfat (PACS) kilogram 208.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar