Çerkezköy 3 ZH.TUG.K.LIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ (LNG) SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ (LNG) kilowatt-saat 1.200.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar