İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU)

Kurumumuz İhtiyacı İçin SÖNMEMİŞ PARÇA KİREÇ VE HAMUR KİREÇ SATIN ALINACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Sönmemiş Parça Kireç kilogram 4.000.000
2 Hamur Kireç (Kalsiyum Hidroksit) kilogram 700.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar