ÜZÜMLÜ BELEDİYESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin TESTERE SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar