RİZE BELEDİYESİ FEN İŞL.MD.

Kurumumuz İhtiyacı İçin DUVAR İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 1/T Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması metreküp 6.423,18
2 N.YF.29 Yumuşak ve sert toprak nakli metreküp 3.617,652
3 özel!4 Dolgu malzemesi temini,nakliyesi,serilmesi,sıkıştırılması metreküp 1.586,62
4 Y.15.001/1A Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) metreküp 951,972
5 Y.15.001/2B Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı) metreküp 2.665,68
6 Y.27.101/02 Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması metreküp 480

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)