ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin LEVHA YAPTIRILACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 A01 Süper Yüksek Performanslı Reflektif Malzeme metrekare 3.800
2 A02 Folyo Vinil Malzeme metrekare 2.300
3 A03 Süper Yüksek Performanslı Reflektif Malzemenin Yerine Yapıştırılması metrekare 3.800
4 A04 Folyo Vinil Malzemenin Yerine Yapıştırılması metrekare 3.800
5 A05 40 cm x 160 cm ebadında Alüminyum Profilden Kutu Kesitli Sistem Levhası Paneli Yapılması adet 5.600
6 A06 60 cm x 160 cm ebadında Alüminyum Profilden Kutu Kesitli Sistem Levhası Paneli Yapılması adet 200
7 A07 Sistem Levhası Direği (Dış Direk + İç Direk) Yapılması takım 1.400
8 A08 Sistem Levhası Temeli Yapılması ve Sistem Levha Takımının Yerine Konulması adet 1.400

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)