Bölge Müdürlüğü-22.Bölge Trabzon DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin NEHİR ISLAHI YAPTIRILACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 DSİ/224-01 Her derinlikte. her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda her türlü sanat yapısı. duvar. tahkimat vb. imalatların sınai ve serbest kazılarının yapılması . kazının depo veya dolguya nakledilmesi. serilmesi. imalât veya inşaattan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması metreküp 6.050
2 DSİ/224-03 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan. C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)(Kalıp dahil) metreküp 162
3 DSİ/224-04 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan. C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) (tekstürlü kalıp ve kalıp iskelesi dahil) metreküp 2.200
4 DSİ/224-06 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan. C 30/37 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) (tekstürlü kalıp. kalıp iskelesi dahil) metreküp 7.139
5 DSİ/224-12 Ocak taşı ile (2-6 ton kategorideki) istifli tahkimat yapılması metreküp 1.830
6 DSİ/224-13 Betonarme demirinin temini. nakli ve yerine montajı ton 276
7 DSİ/224-15 Lama. profil demirler ve tel çitlerden korkuluk ve çeşitli demir işleri yapılması. yerine konulması ve boyanması kilogram 164.059
8 DSİ/224-20 PVC Boru Yapılması (Q200) metre 120
9 DSİ/224-B 160 Kpa Dayanımlı Çelik Moloz Bariyer Malzeme ile Moloz Bariyeri Yapılması metrekare 50
10 D-101 Proje Bedeli komple 1

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)