Rize İl Özel İdaresi

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL BAKIM-ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 12.2201-Ö Çapı 150 mm (SN 8) PE100 Koruge Kanalizasyon Borusu İle Barbakan Döşenmesi (Malzeme, İşçilik ve Nakliye Dahil) metre 420
2 12.2258-Ö Ø 800 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi (Malzeme İşçilik ve Nakil Dahil) metre 112
3 15.152-Ö Stabilize kaplama yapılması (Nakliye Dahil) metreküp 9.480
4 B-15.044 Her nevi zeminde tesviye ve ince reglaj yapılması (yolda) kilometre 16,7
5 KGM/08.010/K Profilli Demirden Kazık Çarığı, Mesnet ve Teferruatı, Bordür Kenarı ve Ayrım Demiri ile Ahşap Menfez ve Köprülerde Madeni Birleştirme Unsurları İşçiliği (Boyama Hariç) ton 0,502
6 KGM/14.210 Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Drenaj, Kanalizasyon Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile) metreküp 3.000,75
7 KGM/14.211 Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Kutu Menfez, Gido, Mahmuz, Taş Dolgu ve Tahkimat İşleri Temellerinin Kazılması (Makine ile) metreküp 4.440
8 KGM/14.213 Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Köprü Temelinin Kazılması (Makine ile) metreküp 186
9 KGM/14.220 Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda veya Su Altında Menfez Büzü ve Kafa Hendekleri ile Bilimum Kanalların Dar Derivasyon Şeklindeki Kısımlarının Kazılması Temellerinin Kazılması (Makine ile) metreküp 6.262,5
10 KGM/14.222 Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde, Su Altında Kutu Menfez, Gido, Mahmuz, Taş Dolgu ve Tahkimat İşleri Temellerinin Kazılması (Makine ile) metreküp 1.096
11 KGM/14.224 Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde, Su Altında Köprü Temelinin Kazılması (Makine ile) metreküp 56
12 KGM/16.100/K-H Her Türlü İnşaat Temellerinde (Köprü Temelleri Hariç) Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C 16/20 Hazır Beton Harcı ile) metreküp 429,984
13 KGM/16.120/K-H Her Türlü İnşaatta Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C 25/30 Hazır Beton Harcı ile) metreküp 6.480
14 KGM/16.122/K-H Hendeklerin Betonla Kaplanması (Orta Refüj ve Yarma Hendeği) (C 20/25 Hazır Beton Harcı ile) metreküp 1.125
15 KGM/16.132/K-H Kutu Menfezlerde Kuruda veya Suda Her Dozda Demirli Beton (C 25/30 Hazır Beton Harcı ile) metreküp 1.833,4
16 KGM/16.133/K-H Köprülerde Kuruda veya Suda Her Dozda Demirli Beton (C 25/30 Hazır Beton Harcı ile) metreküp 162,652
17 KGM/17.012/K-Ö Kazı Taşı ile Moloz Taş İnşaat (Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, çimento, taş ve kumun iş yerine taşınması dahil) metreküp 8.200,75
18 KGM/17.082/K-Ö Kazı Taşı ile İstifsiz Taş Dolgu (Malzeme Nakli Dahil) metreküp 2.016
19 KGM/21.051 Menfezlerde 6 m ve Daha Küçük Göz Açıklıkları İçin Döşeme, Kiriş ve Kemer Taşıyıcı İskeleleri (Kompozit Menfezler Hariç) metreküp 2.028
20 KGM/21.052 Menfezlerde 6 m'den büyük göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri (kompozit menfezler hariç) metreküp 1.440
21 KGM/21.053 Köprülerde Döşeme, Kiriş ve Kemer Taşıyıcı İskeleleri (Kompozit Menfezler Hariç) metreküp 761,46
22 KGM/2200-Ö1 Her Cins ve Klastaki Zeminde Yarma Kazısı Yapılması ve Kullanılması (Depoya Gidecek Yarma Kazıları İçin) (Depoya Gidecek Malzemenin Nakli Dahil) metreküp 120.000
23 KGM/2200-Ö2 Her Cins ve Klastaki Zeminde Yarma Kazısı Yapılması ve Kullanılması (Dolguya Kullanılacak Yarma Kazıları İçin) (Dolguya Gelen Her Cins ve Klastaki Kazı Malzemesinin Sulanması, Sıkıştırılması ve Dolguya Gidecek Malzemenin Nakli Dahil) metreküp 5.950
24 KGM/23.014/K-Ö Betonarme İçin Ø8-12 mm lik İnce Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Yüklenmesi, Taşınması, Boşaltılması, İstifi ve Nakli Dahil) ton 26,77
25 KGM/23.015/K-Ö Betonarme İçin Ø14-32 mm lik Kalın Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Yüklenmesi, Taşınması, Boşaltılması, İstifi ve Nakli Dahil) ton 181,7
26 KGM/23.176/K-Ö Profilli Demirden Korkuluk Yapılması ve Yerine Konulması (Malzeme Dâhil) (Nakliye Dahil, Boyama Hariç) ton 3,6
27 KGM/23.255 Fonttan; Izgara, Kapak, Garguy Yapılması kilogram 44,8
28 KGM/25.016/K Demir İmalatın İki Kat Antipas, İki Kat Sentetik Boya ile Boyanması metrekare 160
29 KGM/27.101/K-Ö Moloz ve Çaplanmış Moloz Taş İnşaat Yüzlerine Gömme Oluklu Derz Yapılması (Çimento Bedeli, Nakli ve Kum Çakıl Nakli Dahil) metrekare 5.950

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)