ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 1 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması(her ebat renk ve desende) metrekare 3.900
2 2 75x30x15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi - yol bordürü -(pahlı, her renk) metre 5.550
3 3 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi- bahce bordürü-(pahlı, her renk) metre 2.900
4 4 30x10xserbest boy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi(her renk) metre 2.400
5 5 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması metreküp 250
6 6 el ile sert toprak kazılması(killi siltli, ve gecşek kil,killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) metreküp 50
7 7 Ahşaptan seri kalıp yapılması metrekare 1.500
8 8 Sökülen her cins malzemenin döküm sahasına taşınması ton 10.000
9 9 Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi metreküp 900
10 10 Kanalizasyon inşaatlarında sfero döküm baca kapağı yapılması ve yerine konulması
(Küresel grafitli dökme demir)
adet 20
11 11 Kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatlarında; sfero döküm ızgara yapılması ve yerine konulması kilogram 5.000
12 12 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 5.970
13 13 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 100
14 14 Kırmataş, şose ve asfalt sökülmesi metreküp 6.000
15 15 Termoplastik boya ile püskürtme (sprey) yöntemiyle yol çizgilerinin çizilmesi (makina ile) (1,5 mm kalınlıkta) metrekare 950
16 16 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) ton 160
17 17 Kuvars-Korund agregalı (her erenk) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması (taze betonda) metrekare 25.000
18 18 Lama, çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması kilogram 3.000
19 19 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ton 20
20 20 4mm genislik ve 60 mm derinlikte derz kesimi yapılması ve polietilen fitil ve poliüretan derz mastigi ile doldurulması metre 8.000
21 21 Yol Aydınlatma İşleri adet 1
22 22 Her cins zeninde reglaj yapılması işi (ince tesviye -sulama -sıkıştırma) kilometre 4,75

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)