Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Diyarbakır Gazi Yaşargil

Kurumumuz İhtiyacı İçin BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 1 KALEM LİNAC VE TOMOGRAFİ CİHAZLARININ 24 AYLIK BAKIM VE ONARIM bakım 24

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar