T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı-TOKİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 11:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 İdaremiz ağ sistemleri ve bilgisayar donanımlarının (sunucu, bilgisayar, dizüstü bilgisayar, yazıcılar, tarayıcılar, yazılımlar ve ağ cihazları) bir yıl süresince bakım ve onarım hizmetinin alınması işi. ay 12

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar