Orman Bölge Müdürlüğü-Konya OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Banket ve hendeği olmayan, sadece tesis ve bakım süresince yararlanılmak üzere mevcut yollara ve yangın emniyet yollarına bağlantılı, ortalama 4 m genişliğinde % 0 - 20 eğim grubunda servis yolu yapılması (etüt ve aplikasyon dahil) kilometre 7
2 Banket ve hendeği olmayan, sadece tesis ve bakım süresince yararlanılmak üzere mevcut yollara ve yangın emniyet yollarına bağlantılı, ortalama 4 m genişliğinde % 21 - 40 eğim grubunda servis yolu yapılması (etüt ve aplikasyon dahil) kilometre 5,43
3 Banket ve hendeği olmayan, sadece tesis ve bakım süresince yararlanılmak üzere mevcut yollara ve yangın emniyet yollarına bağlantılı, ortalama 4 m genişliğinde % 41 ve üzeri eğim grubunda servis yolu yapılması (etüt ve aplikasyon dahil) kilometre 0,96
4 Banket ve hendeği olmayan, sadece tesis ve bakım süresince yararlanılmak üzere mevcut yollara ve yangın emniyet yollarına bağlantılı, ortalama 4 m genişliğinde servis yolu yapılması Zorunlu hallerde servis yollarında drenaj amaçlı 140x120 cm ebatında hendek açılması, 0.80 m çapında koruge boru döşenmesi, yataklanması ve doldurulması (malzeme, nakliye ve montaj bedeli dahil) 8 adet *6m=48m (etüt ve aplikasyon dahil),
metre 48
5 Banket ve hendeği olmayan, sadece tesis ve bakım süresince yararlanılmak üzere mevcut yollara ve yangın emniyet yollarına bağlantılı, ortalama 4 m genişliğinde servis yolu yapılması Zorunlu hallerde servis yollarında drenaj amaçlı 160x140 cm ebatında hendek açılması, 01,00 m çapında koruge boru döşenmesi, yataklanması ve doldurulması (malzeme, nakliye ve montaj bedeli dahil) 6 adet *6m=36m (etüt ve aplikasyon dahil),
metre 36
6 Ekskavatör ile toprak işlemesi yapılacak her çeşit arazi yapısında, teras istikametlerinin tesviye eğrilerine paralel olarak operatörün görebileceği şekilde 5 - 15 m. aralıklarla kazıkların çakılarak araziye aplike edilmesi (Kazık Bedeli Dahil) kilometre 767,57
7 Ekskavatör ile toprak işlemesi yapılacak her çeşit arazi yapısında, teras istikametlerinin tesviye eğrilerine paralel olarak operatörün görebileceği şekilde 5 - 15 m. aralıklarla kazıkların çakılarak araziye aplike edilmesi (Kazık Bedeli Dahil) (%60'dan fazla meyilli yerler için 1,2 katsayısı uygulanır.)(%60' ve üzeri diri örtü yoğunluğu olan yerler için 1,2 katsayısı uygulanmıştır.) kilometre 75,11
8 Paletli traktör ile toprak işlemesi yapılamayan alanlarda,veya projesinde gerekçesi açıklanan sahalarda, enaz 24 HP gücünde, aks genişliği maksimum 170 cm olan ekskavatör ile 80- 100 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 - 80 cm derinlik, 120 - 150 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak şekilde, Meyilin % 60'dan fazla olduğu, profil taşlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30' dan az olduğu yerlerde teras formu verilerek toprak işlemesi yapılması (Aplikasyon hariç) kilometre 14,89
9 Paletli traktör ile toprak işlemesi yapılamayan alanlarda,veya projesinde gerekçesi açıklanan sahalarda, enaz 24 HP gücünde, aks genişliği maksimum 170 cm olan ekskavatör ile 80- 100 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 - 80 cm derinlik, 100 - 120 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak şekilde, Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30'dan az olduğu yerlerde
teras formu verilerek toprak işlemesi yapılması (Aplikasyon hariç)

kilometre 50
10 Paletli traktör ile toprak işlemesi yapılamayan alanlarda,veya projesinde gerekçesi açıklanan sahalarda, enaz 24 HP gücünde, aks genişliği maksimum 170 cm olan ekskavatör ile 80- 100 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 - 80 cm derinlik, 100 - 120 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak şekilde, Meyilin % 41-60, profil taşlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30'dan az olduğu yerlerde teras formu verilerek toprak işlemesi yapılması (Aplikasyon hariç) kilometre 14
11 Paletli traktör ve ekskavatör ile Gradoni şeklinde toprak işlemenin yapılamadığı veya projesinde gerekçesi açıklanan sahalarda,parçalı anakayanın hakim olduğu Toros silsilesi veya benzeri yapılardaki sahalarda 140-180 HP motor gücünde paletli ekskavatör ile kırıcı yerine monte edilmiş tekli riper (20-25 cm genişlikte 7-10 cm kalınlıkta, 80-100 cm uzunlukta, 40-50 cm tırnak uzunluğunda ve 8-10 cm tırnak genişliğinde) ile tesviye eğrilerine dik ortalama 1 metre uzunluğunda ortalama 0,25 metre aralıklarla yan kazı yapıldıktan sonra bunların tesviye eğrilerine paralel birleştirilmesi ile 40-60 cm derinlikte ve Meyilin % 0-40, çakıl ve blok taşlılığın % 50 ve daha fazla olduğu sahalarda alt toprak işlemesi yapılması
kilometre 563,4
12 Paletli traktör ve ekskavatör ile Gradoni şeklinde toprak işlemenin yapılamadığı veya projesinde gerekçesi açıklanan sahalarda,parçalı anakayanın hakim olduğu Toros silsilesi veya benzeri yapılardaki sahalarda 140-180 HP motor gücünde paletli ekskavatör ile kırıcı yerine monte edilmiş tekli riper (20-25 cm genişlikte 7-10 cm kalınlıkta, 80-100 cm uzunlukta, 40-50 cm tırnak uzunluğunda ve 8-10 cm tırnak genişliğinde) ile tesviye eğrilerine dik ortalama 1 metre uzunluğunda ortalama 0,25 metre aralıklarla yan kazı yapıldıktan sonra bunların tesviye eğrilerine paralel birleştirilmesi ile 40-60 cm derinlikte ve Meyilin % 40'tan fazla, çakıl ve blok taşlılığın % 50 ve daha fazla olduğu sahalarda alt toprak işlemesi yapılması kilometre 200,39
13 Dikim yapılacak, her meyildeki akan yamaçlarda, 90 cm uzunluğunda 25 mm x 25 mm x 3 mm. ebatlarındaki köşebent kazıkların 60 cm aralıklarla tesviye eğrilerine paralel sıralar halinde 50 cm zemine çakılması, kazık aralarına 50 cm genişliğinde (30 cm kazığa, 20 cm tabana serilecek tarzda) geonet materyalin veya kafes telin çekilmesi, kazıklar arasının gergi teli ile sabitlenmesi, bu çitin arkasının toprak ile doldurulması 7cm x 7cm gözenekli 2 mm kalınlığında kafes tel kullanarak çit yapılması (İnce malzemeyi tutmak gayesi ile bu kafes tel ile beraber 1.27cm x 1.27cm gözenekli kümes teli kullanılması halinde 1.2 katsayısı uygulanır) Kümes teli kullanıldığından 1,2 katsayısı kullanılmıştır. Teraslar arası 10 m Ha. daki miktarı 1000m alınmıştır.
ve teras formu verilmesi. (malzeme bedeli dahil)
kilometre 3,42
14 Toprak, kazma ile 20 x 40 cm boyutlarında düzeltilerek temel kazılır, 140 cm boyunda L profil şeklinde uçları sivriltilmiş kazıklar 1 metre ara ile çakılır, 100 cm genişliğindeki en az 2.5 mm kalınlığındaki kafes tel, 3 mm' lik gergi teli ile kazıklara sabitlenir, kafes telin 70 cm' lik kısmından artan bölüm menba yönüne bükülerek üzerine taş, toprak çekilir. Kafes telin şevlere birleşen 2 ucu 70 cm' lik kazıkla sabitlenir. Kazıklara 1,5 metre uzaklıkta menba yönünde, 3 kazığa 1 adet olmak üzere 90 cm' lik gergi kazığı çakılarak 3 mm'lik bağlama teli ile gerdirme yapılır ve Çakıllı - küçük taşlı oyuntularda 2,5x2,5 cm göz aralıklı galvanizli kafes tel ile tüm malzemeler sabitlenir (546 adet 4m genişliğinde galvanizli kafes tel eşik yapılacaktır. Malzeme bedeli dahil)
metre 500

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar