MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin İFTAR YEMEĞİ ORGANİZASYONU HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 İftar Yemeği kişi 20.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar