Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 AŞÇI (Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Ay 2,00 6
2 AŞÇI YARDIMCISI(Brüt asgari ücretin %25 fazlası) Ay 4,00 6
3 AŞÇI YARDIMCISI (KAMPANYA DAHİLİ)(Brüt asgari ücretin %25 fazlası) Ay 4,00 1
4 GARSON-BULAŞIKÇI(Brüt asgari ücret) Ay 19,00 6
Birimi Miktarı
1 AŞÇI İÇİN ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ gün 26
2 AŞÇI YARDIMCISI İÇİN ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ gün 52
3 GARSON VE BULAŞIKÇI İÇİN ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ gün 247

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar