Orman Bölge Müdürlüğü-Balıkesir OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin TEKNİK DENETİM, KONTROLÖRLÜK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 2018 Yatırım İş Programında bulunan 175.3 Ha. Ağaçlandırma Projesi ve 328.5 Ha. Bakım Programları Çalışmalarının Takibi, Kontrolü, Tekniğine Uygun ve Zamanında Yapılmasının Denetimini Sağlamak Üzere Danışman Teknik Personel (Orman Mühendisi) Hizmet Alımı İşi ay 9

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar