Samsun Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin BASKI İŞLERİ İÇİN SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)