Antalya Büyükşehir Belediyesi ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÇOCUK OYUN GRUPLARI SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Tek Kuleli Çocuk Oyun Grubu adet 29
2 İkili Salıncak adet 29
3 İki Oturaklı Tahterevalli adet 29
4 Oyun Grubu Alanı Uyarı Panosu adet 29

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar