DERİNCE BELEDİYESİ Temizlik İşleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (1.KISIM PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ )
1 240 lt plastik çöp konteyneri adet 1.400
2 360 lt plastik çöp konteyneri adet 100
2. KISIM (2.KISIM METAL ÇÖP KONTEYNERİ )
1 Metal Çöp Konteyneri (Sıcak Daldırma Galvaniz) adet 400
2 Çöp Konteyneri Kaldırma Aparatı set 2.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar