ÇANKIRI BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin HAZIR BETON VE KUM-ÇAKIL SATIN ALINACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (HAZIR BETON ALINMASI)
1 BETON POMPASIYLA BASILAN, BASINÇ DAYANIM SINIFI C 25/30 (BS 25) OLAN HAZIR BETON (Beton nakli ve pompası dahil)
metreküp 2.500
2. KISIM (KUM-ÇAKIL ALINMASI)
1 MİL KUMU (Nakliye Dahil)
ton 250
2 KUM (03 mm) (Nakliye Dahil)
ton 1.000
3 Beton Kumu (Nakliye Dahil)
ton 100
4 Çakıl (7-15) (Nakliye Dahil)
ton 3.000
5 Tüvenan Dere Malzemesinden Elenmiş 15-150 mm Elek Üstü Dolguluk Malzeme (Nakliye Dahil)
ton 250

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar