İzmir 2 Nolu F Tipi Yük.Güv. Kapalı Ceza İnfaz Kur. Müd. ADALET BAKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) kilogram 250.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar