GÖLCÜK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin METAL MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Metal Malzemeleri Alımı (Birim fiyat teklif cetveli eki, teknik ihale dokümanında olup doldurularak teklif mektubu ile birlikte sunulacaktır.) boy 46

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar