BOR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin SICAK ASFALT AGREGASI SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 OCAK TAŞINDAN MAMUL SICAK ASFALT AGREGASI ton 50.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar