MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI, CAM KÜRECİĞİ, ÇİFT KOMPENANTLI BOYA, SELÜLOZİK TİNER VE TERMOPLASTİK BOYA SATIN ALINACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 8 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (Soğuk Yol Çizgi Boyası (Beyaz))
1 Soğuk Yol Çizgi Boyası (Beyaz) kilogram 50.000
2. KISIM (Soğuk Yol Çizgi Boyası (Sarı))
1 Soğuk Yol Çizgi Boyası (Sarı) kilogram 100.000
3. KISIM (Çift Kompenantlı Boya (Beyaz))
1 Çift Kompenantlı Boya (Beyaz kilogram 30.000
4. KISIM (Çift Kompenantlı Boya (Sarı))
1 Çift Kompenantlı Boya (Sarı kilogram 20.000
5. KISIM (Termoplastik Sprey Torba Yol Çizgi Boyası)
1 Termoplastik Sprey Torba Yol Çizgi Boyası kilogram 5.000
6. KISIM (Slikon Kaplı Cam Küreciği)
1 Slikon Kaplı Cam Küreciği kilogram 50.000
7. KISIM (Silan Kaplı Cam Küreciği)
1 Silan Kaplı Cam Küreciği kilogram 25.000
8. KISIM (Selülozik Tiner)
1 Selülozik Tiner kilogram 1.500

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar