GEMLİK BELEDİYESİ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin SOSYAL YARDIM AMAÇLI GIDA ALIŞVERİŞ KARTI SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Sosyal Yardım Amaçlı Gıda Alışveriş Kartı adet 2.750

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar