Uygulama ve Araştırma Hastanesi DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)