UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Taş Tozu (0-5mm) ton 15.000
2 Asfalt Mıcırı (5-12mm ) ton 10.000
3 Üst Temel Malzemesi (0-25 mm) ton 15.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar