RİZE BELEDİYESİ FEN İŞL.MD.

Kurumumuz İhtiyacı İçin DUVAR İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 N.YF.29 Yumuşak ve Sert toprak nakli(10 km) metreküp 7.610,525
2 POZ 10 Ø14-Ø28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi, nakliyesi ve yerine konulması ton 23,471
3 POZ 7 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan C20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakliyesi dahil) birimi m3 metreküp 2.360,527
4 POZ 8 ahşap düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması metrekare 3.343,5
5 POZ 9 Ø8-Ø12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi, nakliyesi ve yerine konulması ton 17,568
6 Y.15.001/1A makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması(serbest kazı) metreküp 6.251,3
7 Y.15.001/2B makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması(derin kazı) metreküp 1.359,225

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)