BOZÜYÜK BELEDİYESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin İÇMESUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 1 Temiz su abone bağlantısı yapılması adet 245
2 2 Pis su abone bağlantısı yapılması adet 245
3 3 Ø200 Korige boru döşenmesi metre 1.380
4 4 Ø500 Korige boru ile ve 200-200 T üzeri Rögar yapılması adet 30
5 5 110 mm HDPE Borunun Bina dışında toprağa döşenmesi metre 1.380
6 6 110 mm HDPE Borunun alın kaynağı ile birleştirilmesi adet 130
7 7 110 mm HDPE100 Boru ve özel parça başlarının Elekrofüzyon kaynakla bağlanması-manşonlu adet 30
8 8 110 mm Flanslı HDPE100 Boru ve özel parça başlarının bağlanması adet 30
9 9 160Pvc-110HDPEFlans-160PVC TE Parçasının yerine konması adet 13
10 10 El ile sert toprak kazılması metreküp 1.320,6
11 11 Makine ile sert toprak kazılması metreküp 1.633,5
12 12 1 m3 kum, çakıl, tuvanen, stabilize ve hafriyatın taşıtlara yükleme ve boşaltması metreküp 5.838
13 13 1 Ton her cins ve ölçüde PE, HDPE ve Pvc esaslı borunun taşıtlara yükleme ve boşaltması ton 9,25
14 14 Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması metreküp 1.154
15 15 Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması metreküp 1.731
16 16 Sayısal içmesuyu (şebeke) işletme planı harita işleri adet 317
17 17 İçmesuyu ve kanalizasyon tesislerinin sayısal düzenleme ve çizim işleri adet 682
18 18 Sayısal Kanalizasyon (şebeke) işletme planı harita işleri adet 365
19 19 Hafriyat nakli - 10 km adet 4.726,6
20 20 Kum nakli - 2000 m ton 1.846,4
21 21 Çakıl nakli - 10 km ton 2.769,6
22 22 Kum nakli - 3000 m ton 101,44

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)