Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin KÖPRÜLÜ KAVŞAK İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 03:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)