Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin TRAFİK SİNYALİZASYON SİSTEMİ VE TRAFİK İŞARETLERİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 09:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 KAB-1 NYY Kablo 14 x 1,5 mm2 metre 10.000
2 KAB-2 NYY Kablo 12 x 1,5 mm2 metre 100
3 KAB-3 NYY Kablo 10 x 1,5 mm2 metre 9.000
4 KAB-4 NYY Kablo 7 x 1,5 mm2 metre 12.000
5 KAB-5 NYY Kablo 4 x 1,5 mm2 metre 2.000
6 KAB-6 NYY Enerji Kablosu 4x 10 mm2 metre 3.000
7 KAB-7 PD-PAP Kablo 2 x 2 x 0,5 mm2 metre 12.000
8 KAB-8 Topraklama Kablosu 10 mm2 metre 1.500
9 KAB-9 NYY Kablo 2 x 1,5 mm2 metre 5.000
10 KAB-10 Topraklama Kablosu 35 mm2 metre 9.000
11 BOR-1 Sert PVC Boru ( 100 mm çap) metre 100
12 SİN-1 Başüstü Sinyal Direği ( Deveboynu hariç) adet 180
13 SİN-2 Başüstü Sinyal Direği Dikimi ve Ünite Montajı adet 180
14 SİN-3 Başüstü Sinyal Direği ve Ünitelerinin Sökümü adet 120
15 SİN-4 Hasarlı Başüstü Sinyal Direği Değişimi adet 40
16 SİN-5 Başüstü Sinyal Direği Düzeltilmesi adet 20
17 SİN-6 Standart Sinyal Direği adet 420
18 SİN-7 Standart Sinyal Direği Dikimi ve Ünite Montajı adet 420
19 SİN-8 Standart Sinyal Direği ve Ünitelerinin Sökümü adet 200
20 SİN-9 Hasarlı Standart Sinyal Direği Değişimi adet 130
21 SİN-10 Standart Sinyal Direği Düzeltilmesi adet 90
22 SİN-11 Kaldırım Geçişlerine Kablo Kanalı Yapılması metre 5.000
23 SİN-12 Yol Geçişlerine Kablo Kanalı Yapılması metre 3.500
24 SİN-13 Kavşak Kontrol Cihazı Temeli Yapılması adet 100
25 SİN-14 Kaldırım Geçişlerinde Kısa Devre Arızası Giderilmesi metre 100
26 SİN-15 Yol Geçişlerinde Kısa Devre Arızasının Giderilmesi metre 30
27 SİN-16 Rögar Yapılması adet 480
28 SİN-17 Loop (Araç Algılama) Devresi İmalatı adet 250
29 SİN-18 Başüstü Sinyal Direği Boyanması adet 400
30 SİN-19 Standart Sinyal Direği Boyanması adet 1.300
31 SİN-20 Kavşak Kontrol Cihazı Boyanması adet 10
32 SİN-21 Sinyal Ünitesi Boyanması adet 10
33 SİN-22 Sinyalize Kavşak Topraklama Tesisatı Yapımı adet 20
34 SİN-23 Değişken Mesaj İşaretleri Bakım Onarımı adet 4
35 SİN-24 Işıklı- Işıksız Trafik İşaretleri Yıkanması adet 10.000
36 SİN-25 Başüstü Seviyede Sinyal Direği Yıkanması adet 1.000
37 SİN-26 Standart Seviyede Sinyal Direği Yıkanması adet 3.500
38 SİN-27 Kavşak Kontrol Cihazı Yıkanması adet 500
39 SİN-28 Başüstü Seviyede Sinyal Ünitesi Yıkanması adet 350
40 SİN-29 Standart Seviyede Sinyal Ünitesi Yıkanması adet 7.500
41 SİN-30 Standart Seviyede Sinyal Ünitesi İç Temizliği ve Bakımın Yapılması adet 10
42 SİN-31 Başüstü Seviyede Sinyal Ünitesi İç Temizliği ve Bakımın Yapılması adet 10
43 LEV-1 Trafik Levhası ve Direğinin Yıkanması adet 22.000
44 LEV-2 Atölyede Trafik Levhasına Bakım Yapılması adet 5.500
45 LEV-3 Yol ve Yaya Korkuluklarının Yıkanması metre 100
46 ÇİZ-1 Yol ve Kener Çizgi Yerlerinin Temizlenmesi metre 120.000
47 SİN-32 Kavşaklara Peryodik Bakım Yapılması adet 10
48 SİN 33 400 Dz. Beton bordür (normal tip) ve döşenmesi metre 2.800
49 SİN 34 Mevcut normal tip bordür döşenmesi metre 600
50 SİN 35 Renkli-Renksiz beton parke imalatı ve döşenmesi (10x20x8 cm.) metrekare 2.600
51 SİN 36 Görme Engelli Uyarı ve Devam Taşı İmalatı ve Döşenmes(40x20x8 cm.) metrekare 400
52 SİN 37 Kum-Çakıl nakli metreküp 500
53 SİN 38 Çimento nakli ton 100
54 SİN 39 Kırmataş nakli metreküp 1.200
55 SİN 40 Asfalt Kesilmesi metre 1.300
56 SİN 41 Beton Bordür Sökülmesi metre 800
57 SİN 42 Parke ,Beton Plak Adi Kaldırım ve Blokaj Sökülmesi metrekare 2.500
58 SİN 43 Ocak taşından kankasörle kırılmış alttemel malz.(Fig. hariç) ton 2.000
59 SİN 44 El ile serme metreküp 1.200
60 SİN 45 Beton Kırılması metreküp 100
61 SİN 46 250 doz demirsiz beton metreküp 400
62 SİN-47 El ile sert toprak kazılması metreküp 1.500
63 SİN-48 Başüstü Sinyal Direği Deveboynu Konsolu İmalatı adet 180
64 SİN-49 Sepetli Araç ile Başüstü Trafik İşaretlemeleri çalışması saat 100
65 SİN-50 Mevcut beton parke döşenmesi metrekare 350
66 SİN-51 Kavşaklara Elektrik Abonelik Tesisi adet 2
67 SİN-52 Bordür Boyanması metre 1.000
68 SİN-53 Yatay Delgi İle Yol Geçişi Yapılması saat 2
69 SİN-54 Yol Süpürme Makinesi ile Yolun Temizlenmesi saat 2
70 SİN-55 Vinçli Araç ile Trafik İşaretleme Çalışması saat 50
71 SİN-56 Tranşe Makinesi ile Yol geçişi Yapılması metre 100

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)