Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - İhale İşleri Şube Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 09:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 1 KARAMÜRSEL İLÇESİ (2018) YOL YAPIM İŞİ(Birim fiyat teklif cetveli teknik ihale dokümanı ekinde olup doldurularak teklif mektubunun ekinde sunulacaktır) adet 1

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)