Osmaniye Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 Özel 1 OSMANİYE İLİ 1. KAT ASFALT SATHİ KAPLAMA YAPIM İŞİ metrekare 1.458.300

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)