MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İş Başkanlığı ANT Batı Bölge Gelibolu İşletme Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin ACİL MÜDAHALE HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Kapsamında Acil Müdahale Hizmeti ay 12

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar