ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı - İç Satın Alma Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Kazan- 2000 kg taşıma kapasiteli 13 duraklı tam otomatik kapalı yük taşıma asansörünün periyodik bakım ve kontrolü adet 4
2 Bunker- 2000 kg taşıma kapasiteli 7 duraklı tam otomatik kapalı yük taşıma asansörünün periyodik bakım ve kontrolü adet 1
3 Kırıcı Bina- 630 kg taşıma kapasiteli 4 duraklı tam otomatik kapalı personel taşıma asansörünün periyodik bakım ve kontrolü adet 1
4 Kül Silosu- 630 kg taşıma kapasiteli 2 duraklı tam otomatik kapalı personel taşıma asansörünün periyodik bakım ve kontrolü adet 1

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar