Orman İşletme Müdürlüğü-Taşağıl OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 5 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

1. KISIM (1.KISIM (Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü Taşağıl ve Kapan Orman İşletme Şefliklerinin yol ağı planlarının yapılması))
Birimi Miktarı
1 1/25.000 ÖLÇEKLİ PAFTALARIN SAYISALLAŞTIRILMASI(100 Ha.)
hektar 377,762
2 MEVCUT AMENAJMAN PLANI VE VERİLERİN SAYISALLAŞTIRILMASI(100 Ha.)
hektar 377,762
3 MEVCUT ORMAN YOLLARININ TASLAK PLANA AKTARILMASI
kilometre 320
4 HAM VE STABİLİZE KÖY VE KARAYOLUNUN TASLAK PLANA AKTARILMASI
kilometre 40
5 ASFALT KÖY VE KARAYOLUNUN TASLAK PLANA AKTARILMASI
kilometre 260
6 TEKNİK RAPOR VE CETVELLERİNİN HAZIRLANMASI(1 Takım 5 adet dir)
takım 2
7 TASLAK YOL AĞI PLANININ DÜZENLENMESİ(100 Ha.)
hektar 377,762
8 ORMAN BİLGİ SİSTEMİ VE VERİ TABANI BİLGİLERİNİN İŞLENMESİ(1 Takım 5 adet dir.)
takım 2
9 ORMAN YOL AĞI PLANININ BEZLENMESİ VE CİLTLENMESİ(1 takım 5 adet dir.)
takım 2
2. KISIM (2.KISIM (Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü Çığlık ve Doğancı Orman İşletme Şefliklerinin yol ağı planlarının yapılması))
Birimi Miktarı
1 1/25.000 ÖLÇEKLİ PAFTALARIN SAYISALLAŞTIRILMASI(100 Ha.)
hektar 327,195
2 MEVCUT AMENAJMAN PLANI VE VERİLERİN SAYISALLAŞTIRILMASI(100 Ha.)
hektar 327,195
3 MEVCUT ORMAN YOLLARININ TASLAK PLANA AKTARILMASI

kilometre 300
4 HAM VE STABİLİZE KÖY VE KARAYOLUNUN TASLAK PLANA AKTARILMASI

kilometre 60
5 ASFALT KÖY VE KARAYOLUNUN TASLAK PLANA AKTARILMASI

kilometre 140
6 TEKNİK RAPOR VE CETVELLERİNİN HAZIRLANMASI(1 Takım 5 adet dir)
takım 2
7 TASLAK YOL AĞI PLANININ DÜZENLENMESİ(100 Ha.)
hektar 327,195
8 ORMAN BİLGİ SİSTEMİ VE VERİ TABANI BİLGİLERİNİN İŞLENMESİ(1 Takım 5 adet dir.)
takım 2
9 ORMAN YOL AĞI PLANININ BEZLENMESİ VE CİLTLENMESİ(1 takım 5 adet dir.)
takım 2
3. KISIM (3.KISIM (Akseki Orman İşletme Müdürlüğü İbradı Orman İşletme Şefliğinin yol ağı planlarının yapılması))
Birimi Miktarı
1 1/25.000 ÖLÇEKLİ PAFTALARIN SAYISALLAŞTIRILMASI(100 Ha.)
hektar 610,961
2 MEVCUT AMENAJMAN PLANI VE VERİLERİN SAYISALLAŞTIRILMASI(100 Ha.)
hektar 610,961
3 MEVCUT ORMAN YOLLARININ TASLAK PLANA AKTARILMASI
kilometre 200
4 HAM VE STABİLİZE KÖY VE KARAYOLUNUN TASLAK PLANA AKTARILMASI
kilometre 30
5 ASFALT KÖY VE KARAYOLUNUN TASLAK PLANA AKTARILMASI
kilometre 120
6 TEKNİK RAPOR VE CETVELLERİNİN HAZIRLANMASI(1 Takım 5 adet dir)
takım 1
7 TASLAK YOL AĞI PLANININ DÜZENLENMESİ(100 Ha.)
hektar 610,961
8 ORMAN BİLGİ SİSTEMİ VE VERİ TABANI BİLGİLERİNİN İŞLENMESİ(1 Takım 5 adetdir.)
takım 1
9 ORMAN YOL AĞI PLANININ BEZLENMESİ VE CİLTLENMESİ(1 takım 5 adet dir.)
takım 1
4. KISIM (4.KISIM (Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü Ardıçdağı Orman İşletme Şefliğinin yol ağı planlarının yapılması))
Birimi Miktarı
1 1/25.000 ÖLÇEKLİ PAFTALARIN SAYISALLAŞTIRILMASI(100 Ha.)
hektar 81,693
2 MEVCUT AMENAJMAN PLANI VE VERİLERİN SAYISALLAŞTIRILMASI(100 Ha.)
hektar 81,693
3 MEVCUT ORMAN YOLLARININ TASLAK PLANA AKTARILMASI
kilometre 100
4 HAM VE STABİLİZE KÖY VE KARAYOLUNUN TASLAK PLANA AKTARILMASI
kilometre 20
5 ASFALT KÖY VE KARAYOLUNUN TASLAK PLANA AKTARILMASI
kilometre 60
6 TEKNİK RAPOR VE CETVELLERİNİN HAZIRLANMASI(1 Takım 5 adet dir)
takım 1
7 TASLAK YOL AĞI PLANININ DÜZENLENMESİ(100 Ha.)
hektar 81,693
8 ORMAN BİLGİ SİSTEMİ VE VERİ TABANI BİLGİLERİNİN İŞLENMESİ(1 Takım 5 adetdir.)
takım 1
9 ORMAN YOL AĞI PLANININ BEZLENMESİ VE CİLTLENMESİ(1 takım 5 adet dir.)
takım 1
5. KISIM (5.KISIM (Serik Orman İşletme Müdürlüğü Akbaş ve Yeşilvadi Orman İşletme Şefliklerinin Yol Ağı Planlarının Yapılması))
Birimi Miktarı
1 1/25.000 ÖLÇEKLİ PAFTALARIN SAYISALLAŞTIRILMASI(100 Ha.)
hektar 311,947
2 MEVCUT AMENAJMAN PLANI VE VERİLERİN SAYISALLAŞTIRILMASI(100 Ha.)
hektar 311,947
3 MEVCUT ORMAN YOLLARININ TASLAK PLANA AKTARILMASI
kilometre 250
4 HAM VE STABİLİZE KÖY VE KARAYOLUNUN TASLAK PLANA AKTARILMASI
kilometre 60
5 ASFALT KÖY VE KARAYOLUNUN TASLAK PLANA AKTARILMASI
kilometre 150
6 TEKNİK RAPOR VE CETVELLERİNİN HAZIRLANMASI(1 Takım 5 adet dir)
takım 2
7 TASLAK YOL AĞI PLANININ DÜZENLENMESİ(100 Ha.)
hektar 311,947
8 ORMAN BİLGİ SİSTEMİ VE VERİ TABANI BİLGİLERİNİN İŞLENMESİ(1 Takım 5 adet dir.)
takım 2
9 ORMAN YOL AĞI PLANININ BEZLENMESİ VE CİLTLENMESİ(1 takım 5 adet dir.)
takım 2

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar