Bölge Müdürlüğü-14.Bölge Bursa KGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 JH-6 1/ 1 000-1/ 2 000 Ölçekli jeolojik etüt
kilometre 9,5
2 JH-7 1/ 1 000-1/ 2 000 Ölçekli hidrojeolojik etüt
kilometre 9,5
3 JH-8 1/ 1 000-1/ 2 000 Ölçekli mühendislik jeolojisi etüdü
kilometre 9,5
4 JH-9 1/ 1 000-1/ 2 000 Ölçekli kesin proje mühendislik jeolojisi raporu yazımı (Jeolojik-Hidrojeolojik-Mühendislik Jeolojisi RAporları Dahil)
kilometre 9,5
5 JH-10 1/ 1 000-1/ 2 000 Ölçekli kesin proje jeolojik-jeoteknik etüt ve rapor yazımı
kilometre 9,5
6 JH-20 Toprak, küskü ve Yumuşak Kayada Araştırma veya Gözlem Çukuru Açılması
metre 45
7 JH-Özel Hertür zeminde 0.00 - 100.00 metre arasında sondaj kuyusu açılması
metre 500
8 JH-27 0.00 - 30.00 metre arasında örselenmemiş numune alınması
adet 13
9 JH-29 0.00 - 30.00 Metre Arasında Yerinde Deney (SPT ve Örselenmiş Örnek Alınması)
adet 100
10 JH-34 0.00-30.00 Metre Arasında Presiyometre Deneyi Yapılması
adet 120
11 JH.47 "Her cins ve klastaki zeminde (Taşıyıcıya bindirilmiş sondaj makinası)
için Tip II servis Yolu "
kilometre 2
12 Z.1.4 Su Muhtevası Ölçümü
set 115
13 Z.1.6 Zemin Danelerinin Özgül Ağırlığının Ölçümü
set 1
14 Z.1.7 Doğal Birim Hacim Ağırlığı Tayini
set 1
15 Z.1.18 Konsolidasyon (Odeometre) Deneyi Konsolidasyon+Serbest Şişme Miktarı+ Şişme Basıncı
adet 6
16 Z.1.21 "Kohezyonlu Zeminlerde Serbest Basınç Dayanımının Ölçümü
(Örselenmemiş Numune Üzerinde)"
set 1
17 Z.1.28 "Kayma Direncıinin Üç Eksenli Hücrede (Konsolidasyonsuz-Drenajsız)
Boşluk Suyu Basıncı Ölçülmeden Tayini"
set 2
18 Z.1.GPB/P2 Zamana Bağlı Oturma Tasarımına Ait Geoteknik Proje Raporu
adet 5
19 Z.1.GPB/P3 Yüzeysel Temel Tasarımına Ait Geoteknik Proje Raporu
adet 3
20 Z.1.GPB/P4 Şev Stabilite Tasarımına Ait Goteknik Proje Raporu
adet 6
21 Z.1.GPB/P9 Kazıklı Köprü Temel Tasarımına Ait Geoteknik Proje Raporu
adet 3
22 Z.2.3 Birim Hacim Ağırlığı Tayini
adet 25
23 Z.2.9 "Kayaçlarda Tek Eksenli Basma Dayanımı Tayini
(Hazır Karot Numunesinde ) (Tek Numune İçin)"
adet 20
24 Z.2.15 "Kayaçların Üç Eksenli Basma Dayanımlarının Tayini
(Hazır Karot Numunesi üzerinde)"
set 10
25 Z.2.19 Nokta yükü indeksi tayini
set 15
26 Ü.1.2 İnce Daneli malzemeler
adet 5
27 Ü.1.4 Yaş metot
adet 110
28 Ü.1.6 "Likit Limit (LL)
Plastik Limit (PL) ve Plastisite indeksi (PI)"
adet 115
29 Ü.1.9 Standart Proktor İnce daneli topraklarda
adet 2
30 Ü.1.11 iri daneli-toprak agrega karışımlarında
adet 5
31 Ü.1.14 Modifiye proktor iri daneli toprak agrega karışımlarında
adet 5
32 Ü.1.20 Kaliforniya Taşıma Oranı Tayini (CBR) Yaş CBR (Şişme % si dahil)
adet 13
33 Ü.2.18 Üstyapı Etüdü ve Üstyapı Projelendirme Raporunun Hazırlanması
kilometre 9,5

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar