Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi

Kurumumuz İhtiyacı İçin FİDAN TÜPÜ DOLUMU VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Hacmi 1,3 litreye kadar ( çapı 8,9 cm kadar ) olan kapların harç ile doldurulması 1000 adet 350
2 Hacmi 1,3 litreye kadar ( çapı 8,9 cm kadar ) olan doldurulmuş kapların tavalara taşınarak yerleştirilmesi 1000 adet 350
3 Hacmi 1,4-4 litreye arasındaki ( çapı 9-13 cm ) kapların harç ile doldurulması 1000 adet 350
4 Hacmi 1,4-4 litreye arasındaki ( çapı 9-13 cm )doldurulmuş kapların tavalara taşınarak yerleştirilmesi 1000 adet 350

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar