Orman Fidanlık Müdürlüğü- Erzurum OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin FİDAN VE TOHUM ÜRETİM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 "Taslağı Makine ile Hazırlanan Yastıkların Yapımı
(Hafif Topraklarda) "
dekar 0,94
2 Yastık Tesviyesi (Makine ile yapılan yastıklarda işçi ile yastık tesviyesi)
dekar 0,94
3 İşçi gücü ile yedi sıralı küçük taneli tohum ekimi
dekar 0,94
4 Materyalin İşçi ile serilerek sıkıştırılması
dekar 0,94
5 İşçi ile repikaj (Kanalları açılmış sahada) Yapraklı fidan repikajı
1000 adet 41
6 Hacmi 22.1-35 litre arasındaki kaplardaki fidanlarla makine ile açılacak çukurlara repikaj (Yükleme,Taşıma,İndirme,Dağıtım,Piketaj ,çukur açma ve dikim)
1000 adet 4
7 Ot alma ,Seyreltme (Ot yoğunluğu % 40 ve daha az (bir defa)
dekar 2,82
8 Ot alma ,Seyreltme ((Ot yoğunluğu % 41-70 (bir defa))
dekar 1,88
9 Kültür alanları dışındaki canlı bitki materyalin temizlenmesi ve yol kenarına çıkarılması.
dekar 40
10 Repikajlı fidanlarda, fidan sıraları üzerinde 30-50 cm genişliğinde ot alma-çapa (çıkan materyalin parsel dışına taşınması dahil).
100 metre 4.000
11 Fidan sıraları üzerinde ot alma,çapa yapılmadan önce mevcut damlama sulama borularının kenara alınması,çapa sonrası tekrar sıra üzerine çekilmesi
100 metre 4.000
12 Repikaja alınmış çıplak köklü yapraklı fidan sökümü(1 metre yüksekliğindeki çevresi 12 cm kadar)
1000 adet 15
13 Repikajlı boylu fidanların gömüden çıkarılarak araca yüklenmesi
1000 adet 15
14 Hacmi 1.3 litreye kadar (çapı 8.9 cm kadar) olan kapların harç ile doldurulması
1000 adet 100
15 Hacmi 1.3 litreye kadar (çapı 8.9 cm kadar) olan doldurulmuş kapların tavalara taşınarak yerleştirilmesi
1000 adet 100
16 Hacmi 1.3 litreye kadar (çapı 8.9 cm kadar) olan kaplara ekim ve kapatma (kapatma materyali ve tohum hariç)
1000 adet 300
17 Hacmi 1.3 litreye kadar (çapı 8.9 cm kadar) olan kaplarda ot alma (bir defa)
1000 adet 3.200
18 Hacmi 1.3 litreye kadar (çapı 8.9 cm kadar) olan kaplarda tekleme
1000 adet 300
19 Enso tipi fidan üretiminde, yetişme ortamı materyalinin(turba) elenmesi karıştırılması
metreküp 595,13
20 Enso tipi fidan üretiminde,kapların doldurulması, tohum ekimi, kapatma materyali konulması, taşıma sepetine konularak seraya veya açık alana nakli ve dizilmesi
1000 adet 2.645
21 Kullanılmış 45'lik roket kapların temizlenmesi, kasalara yerleştirilmesi ve taşınması
1000 adet 50
22 Kullanılmış 45'lik tepsi kapların temizlenmesi, iç-içe konulması ve taşınması.
1000 adet 5
23 Enso tipi fidanlarda bakım çalışmalarından, tekleme
1000 adet 2.645
24 Enso tipi fidanlarda bakım çalışmalarından, tamamlama
1000 adet 529
25 Enso tipi fidanlarda ot alma (bir defa) (Ot yoğunluğu % 50' nin altında ve kap hacmi 250 cm³ üzerinde olan fidanlarda 1,2 ile çarpılır),
1000 adet 12.000
26 Enso tipi fidanların kapları ile birlikte seradan dışarıya taşınması
1000 adet 1.400
27 Fidanın kaptan poşete konulması taşıma kasalarına yerleştirilerek araca yüklenmesi (poşet bedeli hariç)
1000 adet 500
28 Kaplı fidanların kabı ile taşıma kasalarına yerleştirilerek araca yüklenmesi
1000 adet 1.500
29 Seraların gölgeliklerinin açılması veya toplanması
dekar 16
30 Gölgeleme alanında gölgeliklerin açılması veya toplanması
dekar 25,26
31 Polietilen torba veya kabın doldurulması repikaj yapılması, taşınması, yastıklara dizilmesi ve sulanması (Hacmi 1,4 - 4 litre arasındaki (Çapı 9 - 13 cm) olan kaplara repikaj )
1000 adet 213
32 Polietilen torba veya kabın doldurulması repikaj yapılması, taşınması, yastıklara dizilmesi ve sulanması Hacmi 23 - 35 litre arasındaki (çapı 26- 35 cm) kaplara repikaj
1000 adet 1
33 Çapı 10-25 cm arasında olan kaplı fidanlarda ot alma.
1000 adet 1.000
34 Çapı 26 - 45 cm arasında olan kaplarda ot alma
1000 adet 15
35 Hacmi 1,3 litreye kadar (Çapı 8,9 cm' den küçük) olan kaplı fidanların taşıtlara yüklenmesi
1000 adet 55
36 Hacmi 1.4-4 litre arası (çapı 9-13 cm) olan kaplı fidanların taşıtlara yüklenmesi
1000 adet 200
37 Hacmi 23 - 35 litre arası olan kapların taşıtlara yüklenmesi (Çapı 26 - 35 cm )
1000 adet 4
38 Yapraklı fidanlardan elde edilen çeliklerin dikilmesi
1000 adet 11
39 Yapraklı Tür Orman Ağacı Tohumu Üretimi (Akasya, Yalancı akasya,Gladiçya, Erguvan ve benzeri türler,Tohumun toplanması, kurutulması, dövülmesi, elenmesi dahil)
kilogram 250

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar