SİLİVRİ BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının kazılması, taşıtlara yüklenmesi ve döküm alanına nakli ton 20.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar