Orman İşletme Müdürlüğü-Kadirli OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin TEKNİK DENETİM, KONTROLÖRLÜK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 SIKLIK BAKIM SAHALARINDA İŞARETLEME HİZMETİ hektar 788,1

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar