Orman İşletme Müdürlüğü-Ilgaz OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin TEKNİK DENETİM, KONTROLÖRLÜK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 ILGAZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞLETME ŞEFLİKLERİNDE GENÇ MEŞCERE VE TABİİ GENÇLEŞTİRME NİTELİĞİNDEKİ BÖLMELERDE (TABİİ GENÇLEŞTİRME, SIKLIK BAKIMI, KORUYA TAHVİL, İLK ARALAMA VE REHABİLİTASYON ) İSTİKBAL FERTLERİ İLE ÇIKARILACAK FERTLERİN BELİRLENMESİ, İŞARETLENMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI hektar 1.694

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar