İl Sağlık Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Normal Yemek adet 35.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar