DEĞİRMENAYVALI BELEDİYESİ MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 MOTORİN litre 86.400

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar