Sağlık Uyg.ve Araş. Merk ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin DEMİRBAŞ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Brans Kodu Miktarı
1 LAPAROSKOPİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ (FULL HD) adet Ameliyat sırasında kullanılan ultrason görüntüleme sistemi dönüştürücü kapağı(Intraoperative ultrasound imaging system transducer cover) 1

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar