Antalya Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 03:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Ekmek Beyaz 200 gr adet 208.000
2 Ekmek Kepekli 200 gr adet 6.000
3 Pide adet 3.000
4 Ekmek Roll 40 Gr. Normal adet 40.000
5 Ekmek Roll 40 Gr. Kepekli adet 19.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar